Zapobieganie i zwalczanie ostrych biegunek

Zapobieganie i zwalczanie ostrych biegunek

Pierwszym krokiem do unieszkodliwienia biegunki nie tylko u dziecka, ale również u dorosłej osoby jest odnalezienie i pokonanie źródła zakażenia. U dzieci ze względu na najczęściej zakaźne pochodzenie choroby koniecznym jest, aby chore dzieci odizolować na specjalnych oddziałach szpitalnych albo stworzyć dla nich specjalne salki wydzielone z oddziałów dziecięcych. Salki te muszą być tak usytuowane, żeby kontakt małych pacjentów z pozostałą częścią oddziału był możliwie najmniejszy. W postępowaniu z dziećmi, które chorują na biegunkę obowiązuje całkowity reżim sanitarny, który ustalono w każdym szpitalu dla chorób zakaźnych przewodu pokarmowego. Dla celów epidemiologicznych, jak również zapobiegawczych ogromne znaczenie ma poszukiwanie nosicieli. Dlatego też należy kategorycznie przestrzegać przeprowadzania zapowiedzianych okresowych posiewów kału nie tylko u chorych dzieci, ale również u personelu, który pracuje na oddziałach dziecięcych, a w okresach wytężonej zachorowalności albo występowania zakażeń szpitalnych ważne jest aby wykonać raz na 12 tygodnie posiew kału, materiału pobranego z rąk, jamy nosowogardłowej oraz używanych naczyń. U dzieci, które zostały przyjęte na oddział dziecięcy, koniecznie należy już w izbie przyjęć pobrać materiał do badań z jamy nosowogardłowej oraz odbytnicy.