Występowanie i rozpoznanie ostrych biegunek

Występowanie i rozpoznanie ostrych biegunek

Występowanie ostrych rozwolnień stolca u dzieci jest różne. Zależy to od kraju zamieszkania danego człowieka, ale również od kultury zdrowotnej oraz warunków bytowych rodziny. Według WHO (1966) największą liczbę zakażeń biegunką odnotowuje się pomiędzy 6 miesiącem a 2 rokiem życia dziecka. W krajach, gdzie gospodarka i szpitale są mniej rozwinięte, w przeciągu jednego roku rejestrowano od 2,4 do 5,8 zachorowań na biegunkę u dzieci w wyżej wymienionym wieku. W Polsce od wielu lat odnotowuje się zgłoszenia przypadków biegunek u dzieci do lat 2 i wahają się one od 30 do 32 tysięcy rocznie. Rozpoznanie biegunki: chorobę rozpoznaje się dzięki obrazowi klinicznemu. Okazuje się pow wielu badaniach, że naukowcy doszli do tego, iż jest możliwe rozpoznanie biegunki bez czynnika etiologicznego. Aby bez obrazu klinicznego rozpoznać przyczny choroby, chory zmuszony jest wykonać badania bakteriologiczne, wirusologiczne, jak również parazytologiczne. Dzięki temu zostanie określony czynnik etiologiczny choroby. Każde dziecko, które dopadnie biegunka musi mieć wykonane co najmniej 3, a najlepiej 5 posiewów stolca. Badania te lekarz musi zlecić natychmiast po przyjęciu dziecka do szpitala albo zachorowaniu na oddziale, jak również powtarzać je w ciągu kolejnych dni pobytu w szpitalu małego pacjenta.