W zmieniającym się świecie

W zmieniającym się świecie

W tym zmieniającym się świecie, po prostu nie może przestać wyliczać wszystkich elementów zewnętrznych, które przyczyniają się do pogorszenia stanu zdrowia. Pozwalamy, aby te procesy stały się nieuniknione i konieczne w ramach naszego przetrwania. W efekcie ciało cierpi. Oto kilka porad, aby zatrzymać choćby chorobę serca, bez pomocy jakichkolwiek leków. Powiedz nie dla papierosów. Podstawowym czynnikiem ryzyka wystąpienia chorób serca może być palenie. Jak na ironię, niektórzy uważają, że w celu uniknięcia stresu, relaksowanie się przy użyciu wyrobów tytoniowych jest najlepszym rozwiązaniem. Cóż, po prostu nie ma jakiejkolwiek ilości tytoniu, którą organizm mógłby tolerować. To zawiera więcej niż cztery tysiące toksycznych substancji chemicznych, dlatego palenie tytoniu może uszkodzić serce i jego naczynia krwionośne. W efekcie, bardziej złożone struktury tętnic się zawężają. Gdy zatyka się ta część ciała serce przestaje dobrze wykonywać pompowanie krwi. Aby serce dobrze dokonywało transport do innych części ciała, musi mieć sporo tlenu. Palenie utrudnia ten proces wymiany tlenu z tlenkiem węgla. Aby ciało pozostają ciepłe, pewien proces musi utrzymać się zawsze na wysokim poziomie – jest to metabolizm. Jest to proces spalania energii z pokarmu znanych jako kalorie. Ze zmniejszoną zdolnością do spalania kalorii, organizm zbiera tłuszcze. Zbyt dużo tłuszczów w organizmie też nie jest dobre dla serca.