Spójrzmy na bakterie kiły

Spójrzmy na bakterie kiły

Są trzy etapy kiły. Pierwsza jest kiła pierwotna. Jest to mniej więcej okres inkubacji między narażeniem a pojawieniem się zmian chorobowych. Można ją diagnozować za pomocą specjalnej techniki mikroskopowej, dzięki której można spojrzeć na bakterie badanie krwi nie jest tu użyteczne. Bakterie przenoszą się na inną osobę poprzez bezpośredni kontakt seksualny i zarażenie może przebiegać bezobjawowo przez 224 tygodni przed kolejnym etapem. Potem jest kiła wtórna. Pojawia się typowa wysypka dla kiły wtórnej. Wtórną kiła jest chorobą zakaźną, ale uleczalną. Zalecamy wykonanie testu na obecność przeciwciał antybakteryjnych, co jest przydatne w diagnostyce podczas etapu wtórnego. Trzeciorzędowa kiła może występować w przybliżeniu trzy do piętnastu lat po początkowym zakażeniu i może być podzielony na trzy różne rodzaje, z których najgorsza jest kiła sercowonaczyniowa. Bez leczenia, rozwija choroby wyższe. Kiła mózgowordzeniowa dotyczy zakażenia z udziałem OUN. Może to nastąpić na początku albo bezobjawowo lub w postaci syfilitycznego zapalenia opon mózgowych. Kiła mózgowordzeniowa występuje zazwyczaj od czterech do dwudziestu pięciu lat po początkowej infekcji.Kiła układu krążenia występuje zazwyczaj 1030 lat po początkowej infekcji. Najczęstszą komplikacją jest kiłowe zapalenia aorty, które może powodować powstawanie tętniaków.