Prewencja zdrowotna – profilaktyka

Prewencja zdrowotna – profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna jest terminem, który stosuje się w celu określenia szeregu działań, które podejmuje się po to, aby zapobiegać powstawaniu określonych chorób, ale również po to, aby zmniejszać negatywne skutki tych chorób, które jednak się pojawią. Tyczy się to również innych niekorzystnych zjawisk zdrotonych przed jego rozwinięciem dzięki kontrolowaniu jego przyczyn oraz niwelowaniu czynników ryzyka. Polega na zapobieganiu lub niwelowaniu konsekwencjom wynikającym z choroby dzięki jej wczesnemu wykryciu i odpowiednim leczeniu. Celem jest podjęcie szybkich, stanowczych i skutecznych działań przywracających zdrowie. Ma również na celu hamowanie postępu istniejącej już choroby, przez co może prowadzić do zniwelowania niesprawności i inwalidztwa. Ważnym aspektem również jest zapobieganie powstawania niekorzystnych wzorców zachowań społecznych, które mogą się przyczyniać do podwyższania ryzyka wystąpienia choroby. Poprawne prowadzenie działań profilaktycznych w dłuższej perspektywie czasowej przyniesie dla społeczeństwa niezwykle wymierne korzyści, jest to przede wszystkim, poprawa świadomości zdrowotnej, zwiększenie zaangażowania społecznego, oraz przede wszystkim poprawa ogólnego stanu zdrowia ludności, co prowadzi do zmniejszenia liczby zachorowań i zgonów. Korzyści ogólnofinansowe będą się opierały na zmniejszeniu absencji chorobowych oraz obniżenia kosztów leczenia a także na mniejszych stratach finansowych poprzez różnego rodzaju zasiłki czy renty chorobowe.