Postawa nadmiernie wymagająca rodziców i jej wpływ na zdrowie psychiczne dziecka

Postawa nadmiernie wymagająca rodziców i jej wpływ na zdrowie psychiczne dziecka

Postawa bardzo wymagająca przejawia się dominacją rodziców w postępowaniu z dzieckiem. Rodzice nie dają dziecku wyboru w wielu kwestiach, nieustannie je kontrolują, nawet wybierają im znajomych. Zmuszają je, aby dostosowało się do wytworzonego przez nich wzoru, bez liczenia się z możliwościami dziecka, bez uznania jego praw i poszanowania jego indywidualności. Stawiają mu wygórowane wymagania, ograniczają jego samodzielność, swobodę, narzucają mu swoją wolę przez zmuszanie, stosowanie nagan, sztywnych reguł postępowania. Rodzice, którzy przed swoim dzieckiem stawiają wymagania, które są zbyt duże kształtują u dziecka brak wiary we własne siły oraz uległość. Dziecko zaczyna cechować niepewność, lękliwość. Robi się również przewrażliwione, a także zaczyna przejawia trudności w przystosowaniu się do grupy, czyli w przystosowaniu o charakterze społecznym. Z uwagi na perfekcjonizm rodziców, którzy nie akceptują dziecka takim, jakie jest tylko chcą go uczynić takim, jaki oni chcą, według własnych upodobań, często wybierają dla nich zawody, w których mają się kształcić. Dziecko przesiąknięte zaborczością rodziców często popada we frustrację. Dziecko jak każdy człowiek ma swoje potrzeby, oczekuje akceptacji, miłości i uznania praw oraz wolności wyboru. Te niezaspokojone potrzeby sprawiają, że dziecko popada we frustrację, a potem staję się agresywne wobec siebie i otoczenia. Każda z postaw rodziców istotnie wpływa na kształtowanie się zachowania i pewne rysy osobowości dziecka.